Kruidenreus 2.0

We verhuizen, want van onze huidige plek zijn de benen en een deel van de buik nodig voor uitbreiding van het parkeerterrein voor de bewoners van Boerderij Uniek Leven. Van deze boerderij heeft stichting de Kruidenreus de grond - om niet - in bruikleen. We verplaatsen dus de beplanting (ruim 70 diverse kruiden) vanuit de huidige Kruidenreus naar de nieuwe Kruidenreus 2.0 op de plek van voorheen de boomgaard.

Dat geeft zeker uitdagingen, maar ook diverse kansen! Zo wordt de Kruidenreus ook wat groter: van 32 meter lengte gaan hij naar 40 meter en een breedte van 20 meter. De vorm wordt menselijker en hij wordt herkenbaarder in het landschap. Ook leggen we hem iets verhoogd, zo'n 30 cm. Daardoor spreken de contouren ook beter tot de verbeelding als je hem niet alleen uit de lucht bekijkt.

Het geeft de kans om gelijk andere verbeteringen door te voeren: stenen omrandingen rondom de organen als afbakening van de plantperken. Duidelijker herkenbaarheid van de diverse organen wat eveneens weer terugkomt in de educatie voor scholen, de zoekkaarten voor kinderen en de zwaardere versies voor volwassenen.

Wat getallen:

De Kruidenreus 2.0 krijgt een oppervlakte van 246,5 m2. Het bevat zo'n kleine 74 kuub aan grond. In de plantperken zullen meer dan 1.100 stenen zijn verwerkt en de omranding, de borderranden van de Kruidenreus zullen aan het eind van de afbouwfase zo'n 4.400 stoeptegels bevatten. Niet nieuw, maar hergebruik van elders. Circulair. Idem als met de stenen die door diverse particulieren in Almere zijn geschonken. Via een samenwerking met drie recycleperrons van de gemeente Almere worden de stoeptegels ingezameld en periodiek bij ons afgeleverd.

In fasen:

We maken naast de huidige Kruidenreus de nieuwe Kruidenreus 2.0 in fasen. We zijn een vrijwilligersorganisatie die hoofdzakelijk met senioren werkt. Gelukkig hebben we steeds meer ook jongere mensen er bij, wat een goede interactie meegeeft. Hoofddoelen in alles is de educatie over de werking en het herkennen van de kruiden, het bewaren van deze kruiden voor volgende generaties en voor ons als vrijwilligers het samen aan iets werken en iets neerzetten voor de totale gemeenschap, zeker voor diegenen die hier interesse voor hebben.

De diverse fasen worden per fase toegelicht.

Financiering:

Uiteraard kosten de diverse fasen veel tijd en inspanning maar ook geld. Niet alles kan stichting de Kruidenreus zelf dragen. Zo kijken we kritisch in het kader van duurzaamheid en circulair werken naar diverse oplossingen. We gebruiken hout van door hergebruik van schutting planken, halen op diverse plekken gekleurde stenen op voor hergebruik in de plantperken en door te kiezen voor hergebruik van stoeptegels besparen we als snel zo'n 8.000,- euro. Tel daar eveneens de besparing bij op voor het hergebruik van de andere materialen (stenen, hout). Naast de vele uren van onze vrijwilligers om het project in de verschillende fasen te realiseren. Al met al een forse besparing!

Dat is echter niet voldoende. Naast ondersteuning vanuit de Gemeente Almere doen we dit jaar met diverse initiatieven een beroep op hulp van- in eerste instantie - Groen Bedrijven. Daarnaast zijn we eveneens zeer actief in het werven van fondsen voor subsidies en donaties. Het Univé Buurtfonds heeft een bedrag van 4.000 euro toegezegd.

ANBI status

Per 1 januari 2024 heeft stichting de Kruidenreus de ANBI status. Dat maakt het doen van een donatie, gift of een andere ondersteuning belastingtechnisch erg voordelig! Meer informatie vindt u daarover op de ANBI pagina.

Vrienden van de Kruidenreus

Met ons 'Vrienden van de Kruidenreus' programma ondersteun je als bedrijf de Kruidenreus met een vast bedrag per jaar gedurende 3-5 jaar.

MVO

Andere vormen van hulp in de vorm van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) zijn zeker bespreekbaar. Neem contact op als je een dag(deel) met een team buiten aan de slag wil. In combinatie met het Theehuis van Uniek Leven is er ook voor de inwendige mens prima iets te regelen.

Particulier?

Ook particulieren zijn voor ons erg belangrijk. Juist daar zijn de kruiden zoekkaarten voor ontwikkeld, houden we rondleidingen en zijn nieuwe vrijwilligers altijd van harte welkom! En ook jouw donatie helpt ons om dit project tot een geslaagd resultaat te brengen.

Aanmeldformulier

We stellen je bijdrage zeer op prijs. Fijn dat je ons helpt van de Kruidenreus 2.0 een succes te maken. Voor het doen c.q.melden van een bijdrage in welke vorm dan ook, deze link brengt je bij het aanmeldformulier.

De Kruidenreus is aan het verhuizen 

We blijven op hetzelfde erf bij boerderij/theehuis Uniek Leven, maar verhuizen in 2024 naar de naastgelegen boomgaard. In diverse fasen bouwen we de nieuwe Kruidenreus op.

We voeren een aantal verbeteringen door en worden we wat groter, van een lengte van 31 meter gaan we naar 40 meter en ziet hij er meer menselijker uit.

Ook maken we de Kruidenreus iets verhoogd, zo'n 30 cm. Daarvoor zamelen we gebruikte stoeptegels in maat 30x30cm. Deze gebruiken we voor de borderranden ofwel de contourlijn van de Kruidenreus. We hebben er zo'n 4400 stuks nodig, dus als je een partij voor ons hebt...? Drie recycle stations van de gemeente Almere helpen met inzamelen.

Maar ook klinkertjes, (beton)stenen in kleuren zijn gewenst, voor afbakening van de plantperken voor de organen van de Kruidenreus. Denk aan longen, lever, nieren, maag, darmen etc. Door deze ieder een eigen kleur te geven zijn ze ook beter herkenbaar voor ons onderwijsprogramma van kleuters, kinderen en schoolprojecten.

Uiteraard is er ook geld nodig, doneer, wordt "Vriend van de Kruidenreus'" als je ons langere tijd wilt ondersteunen. Ook zijn er mogelijkheden in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en kom met een team eens een dagdeel mee de handen uit de mouwen te steken..

Met onderstaande QR-code kun je makkelijk doneren, maar contact opnemen kan natuurlijk ook!

info@dekruidenreus.nl of Whatsapp/bel 06 42 98 61 81

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

De Kruidenreus zoekt extra vrijwilligers. Iedere vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur werken we aan en in de tuin. Denk aan onkruid wieden, gras maaien, snoeien, opbinden etc. Uiteraard is er ook tijd voor een babbeltje, kop koffie/thee.

Kom een keertje sfeer proeven, geniet van de buitenlucht en snuif ook wat heerlijke geur van kruiden op. Kom een keer meedoen en ervaar zelf wat het met je doet. Je bent van harte welkom!